________________________________________________________________________________________________________________________________________

July 12, 2013

Disney goes fashion

Today I will show you Minnie living her dream differently than we are used from Disney times in the past. From moral point of view, there are mainly contradictory responses because of today's look a la skinny model. I agree, but what we can do about this trend. After all, even cute Disney has to keep pace with this tendency. Generaly, I see the video as delightful distraction and Miss Minnie's repertoire extension. And extravagant Anna Dello Russo with cherry berry in her hair is top! What says your moral awareness? Here you go, I wanna here it all :)

Dnes vám priblížim Minnie žijúcu svoj sen inak, ako sme zvyknutí z Disney čias dávno minulých. Z morálneho hľadiska sú na video rozporuplné ohlasy hlave kvôli looku á la vyziabnutá modelka dnešnej doby. Prikláňam sa, ale s týmto trendom asi aj tak nič nespravíme. Veď aj zlatý Disney musí držať krok s dobou.. Celkovo však video hodnotím ako rozkošné rozptýlenie a rozšírenie repertoáru slečny Minnie... A extravagantná Anna Dello Russo s pichnutou čerešňou vo vlasoch je najviac top! Čo hovoríte vy a vaše morálne povedomie? Sem s tým, všetko chcem počuť :)Gatsby, me and art deco

I'm pretty sure that you heard about The Great Gatsby, if not see it in cine.. So at least you have a clue what is the movie about and storytelling here wouldn't be necessary. I do like the message of the film, as well as how it was designed, including blending of post-war period to today's. And not only from visual point of view. Jay-z's rap in the backround of New York in its 20s was phenomenal, at least as funky version of crazy-in-love Beyoncé in cover of Emeli Sandé. This song is unbelievable positive and cheerful and always make me wanna dance. And if it still is not enough, costumes were inspired by Art dec, which elegance I could admire until haleluja.. So, to make the real 20s atmosphere, play the video first and then viva la art deco! ;))

O Veľkom Gatsbym ste určite počuli, ak ste na ňom práve neboli v kine.. Takže minimálne tušíte, o aký súdok sa jedná a opis príbehu by tu bol zbytočný... Mne sa myšlienka filmu veľmi páčila, ako aj jeho prevedenie a prelínanie povojnového obdobia so súčasnosťou. A nielen po vizuálnej stránke. New York 20tych rokov v pozadí s rapujúcim Jay-Z bol fenomenálny, rovnako ako funky verzia bláznivo zamilovanej Beyoncé v podobe Emeli Sandé.  Táto pesnička je neskutočne pozitívna a veselá a vždy ma roztancuje.. A aby toho nebolo málo, kostýmy boli inšpirované duchom Art deco, ktorého eleganciu by som mohla obdivovať do aleluja..Takže,  pre doladenie dobovej atmošky si najskôr pustite video a potom viva la
art deco! ;))


pictures googleJuly 10, 2013

Fashion meeting

....and other stories in president's residence garden.. I could not resist wooden jungle gym.. seems that getting back to childhood is stronger than anything.. :)

... a iné zábavky v prezidentskej záhrade..Drevenej preliezke som nemohla odolať.. zdá sa, že návrat do detstva je silnejší ako čokoľvek. Reťaze a retázky musia byť cica, chápeš?! :))

trousers+bag Mango, Indian top NewYorker, bracelets Stradivarius, hat Ann Christine, platforms Hilfiger.  

photos Mr.R  

I´m Lavazzer

Caffeine, caffeine. I'm addicted, I confess. My daily coffee rituals are must. Even more when speaking about Lavazza espresso, which I enjoy with my closest dears (hi chicks! :) or in company with magazines. Thank you Lavazza for taste and aroma by which you contribute to our happy moments!
Except that, since 1993 the comany has published calendars in cooperation with various photographers and artists, which really got me by its stories, ideas and creativity. They really deserve a space on this blog, so here's little taste. Which one do you like the most? Let's celebrate together magic of coffee! ;)

Kofeín, kofeín. Som závislá, otvorene sa priznávam. Na dennodenné kávové rituály nedám dopustiť. Hlavne keď sa bavíme o espresách Lavazza, ktoré si najradšej užívam v spoločnosti mojich blížnych (týmto vás pozdravujem :), alebo za prítomnosti časopisov.. Ďakujeme Lavazze za chuť a arómu, ktorou prispieva k našim šťastným chvíľam...
Okrem toho, od roku 1993 v spolupráci s rôznymi fotografmi a umelcami  vydáva  kalendáre, ktoré si ma získali ich príbehmi, nápadmi a kreativitou. Určite si zaslúžia miesto na tomto blogu, tak tu je malá ochutnávka.. Ktorý vás uchvátil najviac? Oslavujme spoločne čaro kávy! :) Pictures from googleJuly 7, 2013

First time ever

Hello world,

Here I come
full of hopes
on high-heeled road.

Share some dreams
let them glow
sky is the limit,
we all know.

Failure, failure,
I guess not?!
Let's give it a shot!

* Welcome to my blog *    :)