________________________________________________________________________________________________________________________________________

September 1, 2013

Style icon Olivia

One of the most today's fashionistas for me is definitely miss Olivia Palermo. Her stylish creations got me from the beginning when I noticed her ​​on the MTV reality show The City. Combinations, variations and permutations of her outfits are perfect, always underlined with bold accessories and originality. Check fashion taste of this lady ..

Jednou z najvýraznejších fashionistiek súčasnosti je pre mňa miss Olivia Palermo. Jej štýlové kreácie ma dostali od začiatku ako som ju postrehla na MTV v reality show The City. Kombinácie, variácie a permutácie jej outfitov sú dokonalé, vždy podtrhnuté výraznými doplnkami a originalitou. Posúďte sami módne cítenie tejto devy..

Olivia brings new dimensions to basic blazer by magic belt trick
Olivia dodáva blejzru ako základu šatníka nové dimenzie ležérnym opaskovým trikom


When her feet struggle to wear high-heels, Olivia has always plan B. The thing is to stay chic and trendy no matter what happens.
Keď si high-heely pýtajú svoju daň, Olivia má vždy plán B. Podmienkou je zostať chic a trendy za každých okolností. 


Romantic Olivia breaks all fashion rules and combines un-combinable
Romantická Olivia porušuje všetky módne zákonitosti a kombinuje nekombinovateľné.
On behalf of elegance, pray for Olivia to stay for us so inspiring and creative  :))
V mene elegancie modlíme sa za Oliviu, aby aj naďalej zostávala pre nás tak inšpiratívnou and nápaditou
 :))

Pics google

No comments:

Post a Comment