________________________________________________________________________________________________________________________________________

July 12, 2013

Gatsby, me and art deco

I'm pretty sure that you heard about The Great Gatsby, if not see it in cine.. So at least you have a clue what is the movie about and storytelling here wouldn't be necessary. I do like the message of the film, as well as how it was designed, including blending of post-war period to today's. And not only from visual point of view. Jay-z's rap in the backround of New York in its 20s was phenomenal, at least as funky version of crazy-in-love Beyoncé in cover of Emeli Sandé. This song is unbelievable positive and cheerful and always make me wanna dance. And if it still is not enough, costumes were inspired by Art dec, which elegance I could admire until haleluja.. So, to make the real 20s atmosphere, play the video first and then viva la art deco! ;))

O Veľkom Gatsbym ste určite počuli, ak ste na ňom práve neboli v kine.. Takže minimálne tušíte, o aký súdok sa jedná a opis príbehu by tu bol zbytočný... Mne sa myšlienka filmu veľmi páčila, ako aj jeho prevedenie a prelínanie povojnového obdobia so súčasnosťou. A nielen po vizuálnej stránke. New York 20tych rokov v pozadí s rapujúcim Jay-Z bol fenomenálny, rovnako ako funky verzia bláznivo zamilovanej Beyoncé v podobe Emeli Sandé.  Táto pesnička je neskutočne pozitívna a veselá a vždy ma roztancuje.. A aby toho nebolo málo, kostýmy boli inšpirované duchom Art deco, ktorého eleganciu by som mohla obdivovať do aleluja..Takže,  pre doladenie dobovej atmošky si najskôr pustite video a potom viva la
art deco! ;))


pictures googleNo comments:

Post a Comment